FÖR ETT ÖPPET, HÅLLBART OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE

 
 

Aktarr är ett av Sveriges största och snabbast växande arabiska nyhetsplattform

Aktarr förser den växande diasporan i Sverige, och delar av Skandinavien, med svenska nyheter på arabiska via text och film.

Med allt från lokala nyheter till djupgående inrikespolitiska analyser förser vi över 300.000 läsare med viktig information som berör och intresserar den arabiska diasporan. Vi har även ett stort engagemang från våra läsare på våra sociala medier, med över 5.2 miljoner interaktioner varje månad. Sedan 2015 har vi jobbat med att förse våra läsare med professionell och objektiv journalistik som idag har lett till ett stort förtroende bland den arabiska diasporan i Sverige.

Aktarr betyder mer på arabiska. Med mer information och kunskap är vår vision att tillsammans bygga ett öppet, hållbart och inkluderande samhälle där, oavsett språk, varje medborgare ges möjligheten till att vara en aktiv deltagande.

Idag är arabiska Sveriges näst största språk och ett växande minoritetsspråk i övriga Europa. Vi jobbar nära svenska företag och myndigheter för att bygga en bättre förståelse för minoritetsgruppen behov och möjligheter. Samtidigt får våra läsare ta del av viktig information och möjligheter.

clints.png
 

Succékampanj på arabiska lockar tusentals till bygg

I måndags laddade nyhetsplattformen Aktarr upp en video med information om byggbranschens behov av arbetskraft. Ett dygn senare hade över 1 400 arabisktalande svenskar anmält sitt intresse. Den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i fortsatt stort behov av ny arbetskraft.

Aktarr vill skapa en bättre dialog mellan svenskar och araber

Allt började med ett missförstånd. Kotada Yonus hade berättat för Arbetsförmedlingen i Malmö att han hemma i Syrien hade arbetat med affärsadministration, men också att han hade hjälpt internationella journalister att få kontakter i Syrien. En dag ringde de från Arbetsförmedlingen och berättade om Lokaltidningen som sökte folk och undrade om han ville gå på intervju.

Nytt samarbete välkomnar fler till byggbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen behöver rekrytera ungefär 20 000 nya personer varje år. Därför breddar nu Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna satsningen Nubyggare. Genom Yrkesintroduktionsutbildning och Yrkesintroduktionspraktik skapar parterna tillsammans nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen för personer med ofullständig gymnasieutbildning och nyanlända.

Skånsk nyhetsförmedlare på arabiska växlar upp

Då hette nyhetssajten och den månatliga papperstidningen Öresundspuls och levde på annonser och låga kostnader med delvis ideell arbetskraft. Nu har Kotada Yonus fem medarbetare, ett nytt namn och större intäkter. - Det är fantastiskt. Jag hittade en bra businesspartner i Kristina Dobricic och vi har nu flera bra kunder.

 

Kontakta oss:

Med hjälp av Aktarr har du möjligheten att nå Sveriges snabbast växande befolkningsgrupp. Kontakta oss idag för att höra mer hur vi kan hjälpa dig att utforma och sprida ditt kunskap.

For more multicultural and inclusive society
Ditt namn *
Ditt namn