Vi drivs av förtroende, långsiktigt samarbete och hållbara lösningar!

 
 

Idag är arabiska Sveriges näst största språk och ett växande minoritetsspråk i övriga Europa. Det innebär en växande befolkningsgrupp i Sverige som behöver mer information och kunskap för att vara delaktiga medborgare.

Vi jobbar nära företag och myndigheter i Sverige för att bygga bryggan mellan våra läsare och det svenska närings- och offentliga sektorn. Många minoritetsgrupper i Sverige har traditionellt varit svåra att nå, trots exponering. Vi hjälper dig att utforma ditt budskap för målgruppen till att skapa informationsmaterial såsom film till flerspråkig marknadsföring på våra sidor. Vi anpassar förslag utifrån behov och önskemål för att bygga ett samarbete med genomslagskraft.

Aktarr är politiskt och religiöst obundna. Vi förhåller oss till hållbarhetsprinciper och samarbetar därför inte med spel- eller säljbolag.

 
Aktarr samarbeta.png